Bara naturliga produkter

100% nöjd kundgaranti

Fri frakt vid köp över 500kr

INTEGRITETSPOLICY

Syftet med denna sekretesspolicy är att bekanta våra kunder, potentiella kunder och besökare på SlimJoy hemsidor med syftet och grunden för personlig databehandling av SENSILAB farmacevtska družba d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Sloveniens e-postadress & info@slimjoy.se (vidare som SlimJoy-företag, webbplatsinnehavaren eller personlig datakontrollerare).

At SlimJoy, värdesätter vi din integritet och skyddar alltid din data.

Denna sekretesspolicy kan ändras eller uppdateras när som helst, utan förvarning eller meddelande. Genom att använda webbplatsinnehavarens hemsida godkänner individen dessa eventuella förändringar.

Alla våra onlineaktiviteter överensstämmer med europeisk lagstiftning (förordning (EU) 2016/697 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (EU: s allmänna databeskrivningsförordning, GDPR) ) och fördraget Konventioner ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) och Sloveniens nationella lagstiftning (lagen om personlig uppgiftsskydd (ZVOP-1, Ur. RS, nr 94/07), elektronisk handel Act (ZEPT, Ur. 1, RS, nr 96/09 19/15) etc.).

Sekretesspolicyn omfattar hantering av information om dig som webbplatsinnehavaren tar emot när du besöker eller använder SlimJoys webbplatser, eller om du delar på ett annat sätt (under ett köp genom ett telefonsamtal eller i SlimJoys fysiska butiker etc.).

Kontrollperson och behöriga personer för dataskydd

Kontrollperson för företaget är SENSILAB farmacevtska družba d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

På SlimJoy finns en auktoriserad person som ansvarar för dataskydd som kan nås på följande e-postadress: dpo@sensilab.com

Information om den behöriga personen

Företag

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

E-mail

dpo@jkgroup.si(Endast till GDPR-relaterade problem)

Personlig data

Personuppgifter är information som identifierar dig som individ. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Webbplatsinnehavaren, enligt definierade syften i denna policy, samlar in följande personuppgifter:

 • grundläggande data om användaren (namn, efternamn, bostadsadress, födelsedatum, plats)
 • kontaktinformation och information om användarens kommunikation med webbplatsinnehavaren (e-post, telefonnummer, datum, tid och innehåll för post- eller e-postkommunikation, datum, tid och varaktighet för telefonsamtal, inspelning av telefonsamtal), kanal och kampanj - sätt att förvärva källan genom vilken användaren kom i kontakt med webbplatsinnehavaren (hemsida och reklamkampanj, teletjänst, fysisk butik)
 • data om all kundens inköp och utfärdade fakturor (datum och plats för inköp, inköpta produkter, priser på inköpta produkter, totalt köpvärde, betalningsmetod, leveransadress, fakturans nummer och datum, kod för den person som utfärdat fakturan, etc.) och data om att lösta reklammationer av produkter
 • data om användning av webbplatsinnehavaren s hemsida (datum och tider för besök, besökta sidor eller webbadresser, tidsbesparing på enskilda sidor, antal besökta sidor, totala tid på webbplatsen, inställningsändringar på webbplatsen) och data om användning (läsning) av mottagna meddelanden (e-post, sms) från webbplatsinnehavaren
 • data från blanketter som användaren frivilligt fyllt ut, t.ex. inom pristävlingar eller med hjälp av konfiguratorer för att identifiera de mest optimala produkterna för användarens behov
 • andra data som användaren ger frivilligt till styrenheten när de behövs för specifika tjänster

Webbplatsinnehavaren samlar inte in dina personuppgifter om du inte gör det möjligt eller samtycker till det, till exempel när du beställer produkter eller tjänster, prenumererar på ett nyhetsbrev, deltar i en pristävling, etc., eller när det finns en rättslig grund eller ett rättsligt intresse av controllern för databehandling.

Dataperioden för vilken webbplatsinnehavaren lagrar uppsamlade data definieras vidare i kapitlet Lagring av personuppgifter i denna policy.

Syfte och rättsliga grunder för databehandling

Webbplatsinnehavaren samlar och behandlar dina personuppgifter baserat på följande juridiska skäl:

 • lagen och avtalsförhållandena
 • individens tillåtelse,
 • rättsligt intresse.

Databehandling baserat på lag och avtalsförhållanden

Om du säkerställer personuppgifter är en avtalsförpliktelse eller en skyldighet som är nödvändig för att ett avtal ska kunna utföras med webbplatsinnehavaren eller en juridisk skyldighet måste du lämna personuppgifter. Om du inte lämnar personlig information kan du inte skriva in ett avtal med webbplatsinnehavaren . Dessutom kan webbplatsinnehavaren i det här fallet inte utföra tjänster eller leverera produkter enligt kontrakt, eftersom webbplatsinnehavaren saknar nödvändiga uppgifter för att genomföra kontraktet.

Syftet med databehandling

Detaljerad förklaring

Prestanda av ett kontrakt

Prestanda av ett avtal med SlimJoy , inklusive SlimJoys uppfyllande av dina beställningar (leverans av produkter och att säkerställa tjänster), kommunikation med dig, kontroll av dina betalningar och uppfyllande av SlimJoys andra skyldigheter och/eller ditt sätt(webbplatsinnehavarens legitima intresse) att behandla din personliga data på, artikel 6, led f i GDPR).

Direkt kommunikation om specialerbjudanden, rabatter och annat innehåll via e-post eller SMS

Sensilab d.o.o., baserat på ZEKom-1 -lagstiftningen(Electronic Communications Act of the Republic of Slovenia, genomförd baserat på direktiv 2002/58/EC av Europaparlamentet och rådet på Europaparlamentet från den 12 juli 2002), meddelar sina kunder om sina produkter, tjänster och innehåll. Kunden kan när som helst begära uppsägning av denna typ av kommunikation och personuppgifter.

Kunden kan när som helst stoppa den här typen av meddelande genom att klicka på en prenumerationslänk i mottagna meddelanden, genom att skicka en skriftlig förfrågan till e-postadressen dpo@sensilab.com eller genom att fylla i följande formulär www.slimjoy.se/dpo.

Databehandling på grund av berättigat intresse

SlimJoy kan bearbeta data efter intresset som SlimJoy strävar efter, förutsatt att den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte överskrids. Vid användning av berättigat intresse gör SlimJoy alltid en dom efter den allmänna förordningen om databehandling.

Syftet med databehandling

Detaljerad beskrivning

Allmän statistisk behandling av data om köpare och deras order samt potentiella köpare (kontakter) för intern analys av försäljning, upprepade inköp, köparens beteende, reklam och affärsoptimering

På Sensilab d.o.o. utför vi generell statistisk behandling av data om köpare och deras order samt potentiella köpare (kontakter). Baserat på denna bearbetning genomför vi interna analyser av försäljning, upprepade inköp och köparens beteende och övervakar och optimerar vår affärseffektivitet samt optimerar vår annonsering, t.ex.:

 • övervakning av försäljningen via våra försäljningskanaler (internet, butiker, kundtjänst),
 • övervakning av antalet köpare som gör upprepade inköp, hur snabbt och till vilket pris,
 • övervakning av generell statistisk försäljningsinformation som genomsnittlig pris i kundvagnen, antal produkter per order och liknande,
 • övervakning av svar på e-post, sms, telefonsamtal och olika reklammeddelanden (TV, radio och online-annonsering) och baserat på det optimerar vi vår annonsering (vi fattar beslut om vad, var, vem och hur vi annonserar)

Denna typ av statistisk övervakning gör att vi kan optimera vår verksamhet och annonsering i allmänhet och tilllåter oss erbjuda prisvärda produkter och tjänster till användarna.

Tillgång till dina tidigare köp och andra uppgifter från SlimJoys kundtjänst och konsulter med syfte att tillhandahålla bättre tjänster och erbjudanden

När du ringer till vår kundtjänst (eller när vi ringer dig) eller om du besöker vår butik (om och när du själv identifierar dig själv) har våra konsulter tillgång till dina lagrade personuppgifter och inköpshistorik och baserat på detta kommer vi kunna erbjuda bättre tjänster och mer relevanta erbjudanden

Om du inte vill ha det, kan du när som helst stoppa denna typ av databehandling genom att skicka en skriftlig förfrågan till vår e-postadress dpo@sensilab.com eller genom att fylla i denna blankett www.slimjoy.se/dpo.

Behandling av data om ej upphämtade varor med syfte att förebygga bedrägerier

På Sensilab d.o.o., bearbetar vi data över skickade och ej uthämtade ordrar efter všrt intresse. Genom att göra det så kan vi se vilka köpare som beställer produkter med betalning vid uthämtning och därefter inte hämtar sin order, vilket orsakar oss skador på företaget, som vi vill förhindra.  

När vi identifierar sådana köpare avaktiverar vi betalning vid utlämning för dem, men de kan fortfarande beställa produkter med omedelbar betalning via betalkort eller PayPal.

Automatiserad e-postkommunikation med användaren baserat på dennes början av inköpsprocessen

På Sensilab d.o.o., baserat på vårt rättsliga intresse skickar vi ibland e-postmeddelanden till potentiella köpare som har lagt produkter i sin kundvagn men inte slutfört köpet, syfter är då att påminna dem om att slutföra köpet eller erbjuda dem hjälp eller information.

Om du inte vill ha det kan du när som helst stoppa denna typ av databehandling genom att antingen skicka en skriftlig förfrågan till vår e-postadress; dpo@sensilab.com eller genom att fylla i denna blankett www.slimjoy.se/dpo.

Anpassad kommunikation (via e-post, SMS, telefonsamtal, mail, webbläsarmeddelanden, information på webbplatser, sociala nätverk) med anpassade rabatter, order och innehåll.

Inom den anpassade kommunikationen (via e-post, SMS, telefonsamtal, mail, information på webbplatser, sociala nätverk) försöker vi presentera relevanta erbjudanden, rabatter och annat innehåll som kan vara av intresse för dig baserat på dina tidigare interaktioner med oss.

För detta använder vi följande data om dig:

 • Demografiska data (kön, födelsedatum , ålder, adress)
 • din inköpshistorik (inköpta produkter, tid och antal inköp),
 • enklare bearbetning av ditt beteende på SlimJoys webbplatser (visning av enskilda produkter eller innehåll som kan utlösa utsändning av anpassade meddelanden) utan användning av dessa data för användarprofilering
 • din respons (öppning av meddelande, klickning på länkar, köp) till olika meddelanden vi skickar till dig.

Under denna processen använder vi inte någon form av automatiserad eller halvautomatisk profilering, vi samlar bara in lämpliga användaruppgifter för enskilda meddelanden. Vi fokuserar aldrig på enskild användares data, vi utför endast aggregerad bearbetning av större grupper.

Dessa uppgifter avgör vilka meddelanden du får av oss:

 • de produkter och innehåll som vi presenterar för dig (t ex om leder, detox, viktminskning, hälsosam kost etc.) för att göra dem så relevanta som möjligt för dig som möjligt,
 • vilken typ av erbjudanden du får (kunder med större antal eller mer frekventa köp hos SlimJoy får bättre erbjudanden)
 • hur ofta skickar vi dig meddelanden och genom vilka kommunikationskanaler.

Om du inte vill ha det kan du när som helst stoppa denna typ av databehandling genom att antingen skicka en skriftlig förfrågan till vår e-postadress; dpo@sensilab.com eller genom att fylla i denna blankett www.slimjoy.se/dpo.

Direkt kommunikation om specialerbjudanden, rabatter och annat innehåll via telefonsamtal och vanlig post

På Sensilab d.o.o. (baserat på vårt legitima intresse), meddelar vi ibland våra kunder om våra produkter, tjänster, rabatter och innehåll genom telefonsamtal och vanlig post.

Om du inte vill ha det kan du när som helst stoppa denna typ av databehandling genom att antingen skicka en skriftlig förfrågan till vår e-postadress; dpo@sensilab.com eller genom att fylla i denna blankett www.slimjoy.se/dpo.

Användning av Facebooks annonsverktyg för anpassade målgrupper

Av intresse, använder vi på Sensilab d. o. o. Facebooks tjänst Custom Audiences. Vi använder den antingen för att utföra grundläggande kommunikation baserat på intresse eller genom avtal om att kommunicera genom anpassade erbjudanden, baserat på användarens profil.

Tjänsten fungerar såhär:

 1. Vi laddar upp din e-postadress som vi fått från dig genom ditt köp om du inte redan har angivit den frivilligt till Facebook.
 2. Facebook gör en jämförelse mellan din e-postadress och deras användardatabas för att se om du är en Facebook-användare.
 3. Om du inte är en Facebook-användare, görs ingenting mer med din e-postadress och Facebook använder den inte till något mer heller.
 4. Om du är Facebook-användare kommer Facebook att lägga dig till en lista med anpassade målgrupper som tillåter oss, och bara oss, att visa den här användargruppen anpassade annonser på Facebook.
 5. Baserat på detta kan vi visa annonser som är riktade och anpassade till dig, samt extra rabatter.

Om du inte vill ha det kan du när som helst stoppa denna typ av databehandling genom att antingen skicka en skriftlig förfrågan till vår e-postadress; dpo@sensilab.com eller genom att fylla i denna blankett www.slimjoy.se/dpo.

Användning av Snapchats (Snap inc.) annonsverktyg för anpassade målgrupper

Av intresse, använder vi på Sensilab d. o. o. Snapchats tjänst Custom Audiences. Vi använder den antingen för att utföra grundläggande kommunikation baserat på intresse eller genom avtal om att kommunicera genom anpassade erbjudanden, baserat på användarens profil.

Tjänsten fungerar såhär:

 1. Vi laddar upp din e-postadress som vi fått från dig genom ditt köp om du inte redan har angivit den frivilligt till Snapchat.
 2. Snapchat gör en jämförelse mellan din e-postadress och deras användardatabas för att se om du är en Snapchat-användare.
 3. Om du inte är en Snapchat-användare, görs ingenting mer med din e-postadress och Snapchat använder den inte till något mer heller.
 4. Om du är Snapchat-användare kommer Snapchat att lägga dig till en lista med anpassade målgrupper som tillåter oss, och bara oss, att visa den här
 5. Baserat på detta kan vi visa annonser som är riktade och anpassade till dig, samt extra rabatter.

Om du inte vill ha det kan du när som helst stoppa denna typ av databehandling genom att antingen skicka en skriftlig förfrågan till vår e-postadress; dpo@sensilab.com eller genom att fylla i denna blankett www.slimjoy.se/dpo.

Databehandling baserad på ditt samtycke

SlimJoy samlar in och behandlar (använder) dina personuppgifter för följande ändamål, när du samtycker till det:

 • För att ge dig tillgång till samt användning av ditt onlinekonto och webbbutik och av tekniska skäl för SlimJoys webbplatsadministration.
 • För att säkerställa din tillgång till särskild information på SlimJoys webbplats via ditt online-konto/-profil.
 • Förbereder och skickar personliga e-nyhetsbrev, om du prenumererar på det.
 • För att skicka dig erbjudanden och annat via e-post, SMS, post eller telefonsamtal om du har samtyckt till detta.
 • För andra ändamål som du uttryckligen samtycker till när du samarbetar med SlimJoy.

Profilering av användare vid samtycke

Baserat på ditt samtycke utför webbplatsinnehavaren anpassad kommunikation genom olika kanaler (e-post, SMS, telefonsamtal, post, webbläsarmeddelanden, webbplatsinformation, sociala nätverk).

Eftersom vi vill ge dig dem bästa möjliga erbjudandena och innehåll som är skräddarsydda för dina behov skapar vi en profil (med ditt samtycke) som fungerar som underlag för anpassad kommunikation.

För detta ändamål kan vi komma att använda följande information:

 • Demografiska data (kön, födelsedatum eller ålder, adress)
 • Din inköpshistorik (inköpta produkter, inköpsdatum, antal inköp)
 • Dina svar i olika SlimJoy-frågeformulär på SlimJoys hemsidor
 • Ditt beteende hos SlimJoys webbplatser (visningar av enskilda produkter eller innehåll, tillagda produkter i kundvagnen, internettransaktioner)
 • Din respons (öppning av ett meddelande, klickningar på en länk, köp) till olika meddelanden vi skickar till dig

Beroende på olika egenskaper i användarprofilen anpassar vi vilken typ av erbjudanden och innehåll du får från oss:

 • produkter och innehåll vi presenterar för dig (t ex leder, detox, viktminskning, hälsosam kost osv.) för att göra dem så relevanta som möjligt för dig,
 • vilken sorts erbjudanden du får av oss (köpare med ett större inköp eller inköpsfrekvens får bättre erbjudanden)
 • hur ofta skickar vi dig meddelanden och genom vilka kommunikationskanaler

Om du inte vill ha det kan du när som helst stoppa denna typ av databehandling genom att antingen skicka en skriftlig förfrågan till vår e-postadress; dpo@sensilab.com eller genom att fylla i denna blankett www.slimjoy.se/dpo.

Om du vill ha tillgång till icke-anpassad e-postkommunikation och inte vill ha personliga (anpassade) e-nyhetsbrev kan du prenumerera på icke-personlig kommunikation här www.slimjoy.se/dpo.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter, som också kan komma att användas för att SlimJoy ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att tillgodose ett berättigat intresse, behandlas för att du ska kunna utnyttja våra tjänster och de bevaras endast den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med lag och god sed på marknaden.

De personuppgifter som behandlas baseras på ett avtal med individen, SlimJoy lagrar dem under kontraktets löptid och 5 år efter utgången av avtalet, såvida det inte föreligger rättslig tvist om avtalet mellan användaren och SlimJoy. I sådana fall lagrar SlimJoy data i 5 år efter domstolens slut, avgörande eller lösning, om det inte fanns någon rättslig tvist, 5 år från dagen för den vänliga uppgörelsen

SlimJoy lagrar de data som behandlas baserat på samtycke eller legitimt intresse permanent, alternativt tills återkallandet av sådant samtycke eller invändning mot databehandling från användaren. SlimJoy tar bort dessa uppgifter när syftet med lagringen av data har uppfyllts (om individen samtyckter till att dennes uppgifter behandlas för att vara medlem i förmånsklubben och om SlimJoy upphör med klubben, Uppgifterna om klubben får inte lagras längre, även om individen inte återkallar sitt samtycke) eller när det är lagstadgat.

Efter slutet av den period som personuppgifter har lagrats, raderas personuppgifterna permanent, så att de inte kan länkas till en person.

Avtalad behandling av personuppgifter

Som person är du meddelad och godkänner att leverantören kan överlåta vissa uppgifter relaterade till dina uppgifter till andra (kontrakterade aktörer). Avtalsmässiga processorer kan behandla konfidentiella uppgifter endast i SlimJoys namn, inom ramen för SlimJoys direktiv(skriftligt kontrakt eller annan rättsakt) och enligt syften som definieras i denna sekretesspolicy.

Aktörer som kan komma att använda personuppgifter:

 • en revisor, advokatbyråer och andra juridiska rådgivare;
 • leverantörer av databehandling och analyser;
 • vid service av IT-system,
 • e-mail marknadsföringstjänster (t.ex. MailChimp);
 • leverantörer av betalsystem (t.ex. Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay and others);
 • leverantörer av system för hantering av kundrelationer (t.ex.Microsoft);
 • leverantörer för marknadsföringstjänster (e.g. Google, Facebook)

SlimJoy kommer inte att dela dina uppgifter med obehöriga tredjeparter

Avtalade aktörer kan bara behandla personuppgifter inom ramen för SlimJoys instruktioner och får inte använda den för att driva egna intressen.

Den kontrollant och mottagare av personuppgifter överför inte personuppgifter till tredje land (utanför EU och Island, Norge och Liechtenstein) eller till internationella organisationer utom USA & alla kontrakterade aktörer i USA som är i Privacy Shield-programmet.

Valfrihet

Du har kontroll över all information du ger ut om dig själv. Om du bestämmer att du inte kommer att ge dina uppgifter till leverantören, kommer du inte att kunna få åtkomst till delar eller funktioner på webbplatsen.
Personer som vill avregistrera sig från e-nyhetsbrevet, var god och meddela oss via vår e-postadress info@slimjoy.se. Om det finns några ändringar i din personliga information (postnummer, e-postadress, postadress, telefonnummer), var god och meddela oss via vår e-postadress info@slimjoy.se.

Automatiskt registrerad information (ej personlig information)

När du besöker vår hemsida registreras de allmänna, ej personliga uppgifterna (webbläsare, antal besök, genomsnittlig varaktighet för besöket, besökta sidor) automatiskt (inte som en del av registreringen). Denna information används för att mäta attraktiviteten på vår webbplatss och för att förbättra innehållet och användbarheten. Din information är inte föremål för ytterligare granskning och lämnas inte till tredje part.

Kakor

Kakor är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Kakor för marknadsföring övervakar användarens användning av SlimJoys webbplats, såvida inte användaren godkänner användningen av kakor.

Säkerhet

SlimJoy är måna om att hålla personuppgifter säkra. Dina uppgifter är hela tiden skyddade mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulation och obehörig åtkomst och obehörigt avslöjande.

Minderåriga

Mindreåriga under 16 år bör inte överföra personuppgifter till webbplatser utan tillstånd (medgivande eller godkännande) från en förälder eller en förmyndare. SlimJoy kommer aldrig medvetet att samla in personuppgifter från minderåriga (under 16 år) eller på något sätt använda eller avslöja dem till en obehörig tredje part utan tillstånd av dennes föräldrar eller vårdnadshavare.

Ovanstående påverkar inte den allmänna lagen om medlemmar, till exempel bestämmelser om giltighet, utformning eller konsekvenser av avtalet för minderåriga.

Med tanke på tillgänglig teknologi kommer leverantören att visa rimliga ansträngningar för att verifiera att en förälder eller förmyndare gav sitt samtycke.

Individens rättigheter rörande databehandling;

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss. Skriv oss på; info@slimjoy.se. Baserat på din förfrågan kommer vi att meddela dig skriftligen och i enlighet med gällande lagstiftning.

Som individ har du följande rättigheter i fråga om rättvis och öppen behandling enligt lagstiftning:

Rätten att återkalla samtycke: Om du som enskild person har samtyckt till behandlingen av personuppgifter (för ett eller flera ändamål) har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagenligheten.

Samtycket kan avbrytas genom ett skriftligt uttalande som skickas till leverantören via leverantörens hemsida https://www.slimjoy.se/kontakta-oss.

Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter har inga som helst negativa konsekvenser för individen. Det är möjligt att SlimJoy inte kan erbjuda en eller flera av sina tjänster efter det att samtycket har återkallats, om dessa tjänster inte kan utföras utan personuppgifter (t.ex. förmånsklubben eller anpassad kommunikation).

Den registrerades rätt till tillgång:Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information: a) Ändamålen med behandlingen. b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer. d) Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. e) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling. f) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer. h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade. Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits vid överföringen. Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat. Detta i enlighet med artikel 15 i GDPR.

Rätt till rättning:Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

a)Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

b) Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

c) Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.

d) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

a) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.

b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

c) För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3.

d) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen.

e) För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten till dataportabilitet:Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

a) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och

b) behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar: Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rätt som avses i punkterna 1 och 2 uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från eventuell annan information. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer. Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering:Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.

Utan att det påverkar andra administrativa eller icke-rättsliga åtgärder, har du rätt till ett effektivt rättsmedel mot ett rättsligt bindande beslut från en tillsynsmyndighet angående den, såväl som när den tillsynsmyndighet som är behörig inte behandlar ett klagomål eller inte informerar dig inom tre månader om framstegen eller resultatet av det inkomna klagomålet. Förfaranden mot en tillsynsmyndighet ska väckas vid domstolarna i den medlemsstat där tillsynsmyndigheten är etablerad.

Individen kan adressera alla sina önskemål om personuppgifter i skriftlig form till SlimJoy, genom en av kontakterna på webbplatsen https://www.slimjoy.se/kontakta-oss.

För att säkerställa en tillförlitlig identifiering om en användare utövar sina rättigheter avseende personuppgifter kan leverantören begära ytterligare uppgifter från användaren och får inte vägra att agera på individens begäran om inte leverantören visar att denne inte är i stånd att identifiera användaren.

Leverantören måste vid användarens begäran om att utöva sina rättigheter i fråga om databehandling, ge information utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av begäran.

Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är behörig, såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en motivering till förseningen.

Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om personuppgiftsincidenten. In formationen till den registrerade ska innehålla en tydlig och klar beskrivning av personuppgiftsincidentens art

Publicering av eventuella ändringar

Alla eventuella ändringar av vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sidan.

Genom användning av vår websida godkänner du vår integritetspolicy

Uppdaterad: Maj 16, 2018